Tanečný folklórny súbor

Tanec je ideálny prostriedok na podporu samotnej pohybovej tvorivosti detí. Tanečný krúžok je plný pesničiek, veršíkov a hudobno-pohybových hier.

Obsahová aktuálnosť a súčasne adekvátna umelecká a pohybová náročnosť doplnená o prvky folklóru má najlepšie predpoklady pevne sa zakotviť vo vnímavej detskej duši.

Práve profesionálny prístup pedagóga a príjemné prostredie otvára deťom možnosť spoznávať to, čo je typické pre rodné Slovensko. Počas lekcií tanca sa deti učia nielen udržať rovnováhu, či pohybovo reagovať na zmenu tempa hudby, ale aj veselú nenáročnú choreografiu, ktorou sa vždy radi pochvália svojim najbližším na besiedke.

Folklórny tanečný krúžok vedú profesionálni tanečníci Katka Fisherová a Martin Majzlík, ktorí sú členmi  folklórneho súboru Karpaty.

Ďalšie krúžky:

Animoterapia - Koníky pre MŠ, Flauta, Šikovné ruky – arteterapia, Dramatický krúžok, Športový krúžok

 
Naše priestory
Please wait while JT SlideShow is loading images...
Photo Title 1