Flauta

Flauta je najjednoduchší nástroj, s ktorým sa dajú podniknúť prvé pokusy v hre na hudobný nástroj. Začiatky hry sú také ľahké, že pri správnom metodickom vedení zvládnu flautu aj deti predškolského veku. Počas hry na flaute sa deti zoznamujú s prvkami hudobnej výchovy, rozvíjajú a upevňujú si rytmické, metrické, intonačné cítenie, a tak získavajú základy pre ďalší hudobný vývoj.

V období predškolského veku je flauta vhodný dychový nástroj, pomocou ktorého sa deťom zväčšuje kapacita pľúc, prestávajú dýchať plytko, majú správne držanie tela, vďaka čomu sú potom imúnnejšie proti chorobám.

Najmenšie deti robia pomocou flauty rôzne zábavné dychové cvičenia. Staršie deti sú schopné hrať aj jednoduché pesničky.

Krúžok flauty vedie pani učiteľka Janka Tencerová.

Ďalšie krúžky:

Animoterapia - Koníky pre MŠ, Tanečný folklórny súbor, Šikovné ruky – arteterapia, Dramatický krúžok, Športový krúžok

 
Naše priestory
Please wait while JT SlideShow is loading images...
Photo Title 1